Nikdo vás tu vítat nebude...

Tumpachovost kura domácího I.

Kur domácí jest jedním z nejtumpachovatějších tvorů na tomto krásném světě. Toto tvrzení lze doložiti následujícími pozorováními z oblasti mé výzkumné práce.

1) Kráčím spolu s mou drahou třičtvrtěpolovičkou a našimi psisky po okolí naší chýše, ve které v Prase přebýváme. Když tu má drahá, milovaná slípka zakvoká : "Ha, pojďme doprava, ještě se až do dneška mé kroky tímto směrem neráčily ubírati, co asi mé oko uzří, až na konec cesty oné dokvačí ??!"

Pravím tedy k ní moudře, že její oko modré tam uzří starý smradlavý autobazar a že místa vhodná pro promenování naše se psy tam nejsou. Očekávám pochválení za jasnozřivou odpověď a ušetření kroků jejích, ale prdlajs, Velebnosti. Slípka zavrtí hlavou a kvačí vstříc poznání. Po cca 100 metrech se ke mně obrátí a praví rozšafně nesmírně překvapující zvěst :"Zde jest hnusný autobazar a místa ku venčení psůff tuná taky mé oko neuhlídalo, pojďme odtud..."

2)  Jak jsem již pravil onehdy, starší kuře velemoudré Brambora zvané nás návštěvou až z dalekého Albionu poctíti ráčilo a po zjištění, že díky pravěké politice O2 (bývalá SPT - Společnost proti telefonování) wifi pro její notebook není v našem k vigvamu k dosažení, mi můj mobilní internet bez ptaní odebralo a kvokati durch onen vodafouní skvost s bojfrendem svým počalo  spolu se sdělením směr já, že mi debilitu mou při nezajištění internetu možná odpustiti ráčí.

Dne dnešního pak s mou žínkou onen kurovelemudrc juvenilní odkvačiti ráčil směr jiné kurobutiky, i vzal jsem si svůj vlastní internet a po 14 dnech jsem ho použíti ráčil. Leč nestačil jsem ho navrátiti do návratu slípek, které se ve dveřích našich obloženy taškami objevily dříve oproti propočtu mému. Okamžitě jsem byl vystaven tvrdému ataku ptactva domácího, kdy jako hodlám ten internet navrátit. Atak onen vedla heroldka kura Brambory žena má. Protože jsem drsný muž, pravil jsem, že až dodělám, co potřebuji -  ostatně jest to můj internet a že pokud někdo něco po mě chce, nechť mi to praví sám.

Načež heroldka pravila, že si potřebuje ona sama něco na netu vyhledati - na otázku co, pravila že neví, přepokládajíc asi výskyt tumpachovosti u mě, čili byla s úsměvem odmítnuta. Po pěti minutách hysterického kvokání v kuchyni (v něm rozeznal jsem slova naschvály, drzost a ježišigriste) se dostavil nový atak heroldky, že teda už "jakokdylaskvěkrucinálnámteninternetcotakpotřebujemenutnědáš"....

Zopakoval jsem píšíc tento slint svou litanii, "žeaždodělámcopotřebuju" a dodal novou "kvůlikvokánínaajsíkjůnepřerušímcodělám". Lstivá Heroldka pravila že nyní potřebuje kur Brambora hledat práci novou sobě v městě skotském. Tato mantra mě uvedla do strašlivého meditativního stavu, i nezbude mi než sepisování dalších pojednání o tumpachovosti Kura domácího zanechati na jindy a modem svůj vodafouní předati heroldce ptactva našeho domácího...

AJ VAJ !!!

et 

VIVAT RUPRECHT !!! 

Komentáře

Komentovat tento článek